Creative Journey

Untitled-1.jpg

'Weaving Experience into Memory'

Exhibition: November 16th - 22nd, 2020

L'Usine Phu My Hung, Crescent Mall Ground Floor

(Nguyen Khac Vien Entrance), D.7, HCMC

This exhibition, part of the Vietnam Festival of Creativity and Design 2020, comprises a collection of related artifacts that have been created in response to daily life and experience in Ho Chi Minh City, Vietnam.

The initial creative process began with the development of a digital print and this then provided a thread or line of investigation that in turn influenced our ideas and decisions.

The further development of the initial design necessitated experiments with different materials and techniques. Each of these stages in the ideation influenced the direction and nature of the overall creative approach. 

Presented By:

Hành trình sáng tạo

‘Weaving Experience into Memory’

Buổi giới thiệu / triển lãm này, một trong những sự kiện và họat động của Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế 2020, bao gồm một bộ sưu tập các vật thể được tạo ra để đáp ứng với cuộc sống và trải nghiệm hàng ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sự phát triển hơn nữa của thiết kế ban đầu đòi hỏi các thí nghiệm với các vật liệu và kỹ thuật khác nhau. Mỗi giai đoạn này trong ý tưởng đều ảnh hưởng đến định hướng và bản chất của cách tiếp cận sáng tạo tổng thể.

Đây là buổi triển lãm bao gồm bộ sưu tầm các vật thể được tạo ra để đáp ứng cho cuộc sống hằng ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bản in kỹ thuật số đầu tiên được tạo ra đã lập tiền đề cho công cuộc nghiên cứu giúp ích cho việc minh hoạ cách quá trình tư duy đã ảnh hưởng những ý tưởng và quyết định của dự án như thế nào. Sự phát triển tiếp theo của bản thiết kế đầu tiên đòi hỏi sự thí nghiệm với nhiều loại chất liệu và kỹ thuật khác nhau, mỗi thứ đều ảnh hưởng đến hướng đi và bản chất của cách tiếp cận chung của dự án. Các tác phẩm trong buổi triển lãm này đều bao gồm quá trình nghiên cứu, từ những bản thảo ban đầu đến bản in cuối cùng thông qua một chuỗi thử nghiệm với những chất liệu như cotton thun, cotton đan chéo, lụa chiffon sử dụng các kỹ thuật như in kỹ thuật số, thêu và thậm chí biến thành các sản phẩm thương mại như áo thun, áo dài.

Venue Partner:
Sponsors:

Creative Process

This section details creative work undertaken during the artwork development process.

The Collection

Various fashion applications of the D7 print design can be viewed in this gallery.

The Gallery

The gallery hosts photos and recordings made at various stages of the creative process.

© 2013 by Patrick S. Ford / patricksford@live.com

  • Twitter Classic
  • Facebook Classic